• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 363 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2020
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Huyện
Lĩnh vực Văn hóa thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Yên
Trích yếu V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về
Top