• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Có 10 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Cấp giấy phép Bưu Chính Lĩnh Vực Bưu Chính 1.003659.000.00.00.H45 Sở Thông tin và Truyền thông
2 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Lĩnh Vực Bưu Chính 1.004470.000.00.00.H45 Sở Thông tin và Truyền thông
3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Lĩnh Vực Bưu Chính 1.003633.000.00.00.H45 Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1.001392.000.00.00.H45 Sở Khoa học và Công nghệ
5 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lĩnh vực Thuỷ lợi 1.003921.000.00.00.H45 Sở Nông nghiệp và PTNT
6 Dự học, thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa 1.003168.000.00.00.H45 Sở Giao thông vận tải
7 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Lĩnh vực Y tế dự phòng 1.003580.000.00.00.H45 Sở Y tế
8 Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 1.012272.000.00.00.H45 Sở Y tế
9 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Lĩnh vực Đường bộ 1.001777.000.00.00.H45 Sở Giao thông vận tải
10 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Lĩnh vực năng lượng nguyên tử 2.002380.000.00.00.H45 Sở Khoa học và Công nghệ
Top