• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1754/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
2 1698/QĐ-UBND 15/12/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 1671/QĐ-UBND 12/12/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Ngƣời có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội
4 1661/QĐ-UBND 11/12/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục và nội dung tái cấu trúc Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 1656/QĐ-UBND 08/12/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
6 1617/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Xây dựng
7 1613/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục và nội dung tái cấu trúc Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 1565/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Quyết định về việc Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tư Pháp
9 1566/QĐ-UBND 15/11/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tư Pháp, UBND cấp Huyện và UBND cấp xã trên địa bàn Tỉnh Phú Yên
10 1556/QĐ-UBND 14/11/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Quyết định về việc Công bố Danh mục và Quyết định thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường ; Lĩnh vực Đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn
1 2 3 4 5  ... 
Top