• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1525/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
2 1500/QĐ-UBND 03/11/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lao động nước ngoài tại Việt Nam và an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
3 1473/QĐ-UBND 30/10/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
4 1319/QĐ-UBND 29/09/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
5 1320/QĐ-UBND 29/09/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 1260/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
7 1259/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
8 1261/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 1264/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải
10 1242/QĐ-UBND 18/09/2023 Quyết định TTHC Cấp Tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
1 2 3 4 5  ... 
Top