• Đăng nhập CBQL
  • Đăng nhập Công dân
  • Đăng ký

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG


Các khái niệm về dịch vụ công trực tuyến:

Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của  Thủ tướng Chính phủ, chúng ta có những khái niệm về dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến như sau:

1. Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý hoặc dưới hình thức thông báo kết quả thực hiện trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến: dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định của Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Ngày cập nhật : 01/12/2023

I.Đăng ký dịch vụ công trực tuyến
 • Để đăng ký và tạo một hoặc nhiều hồ sơ thuộc một dịch vụ công trực tuyến nào đó trong hệ thống, trước hết người dùng phải có một tài khoản đã được xác thực trên hệ thống.
 • Sau khi có tài khoản, người dùng có thể đăng ký các dịch vụ công và quản lý các hồ sơ của mình thông qua tài khoản này.
1.Đăng ký và quản lý tài khoản 
a,Đăng ký tài khoản
 • Bước 1: Người dùng bấm vào chữ Đăng ký ở góc trên bên phải màn hình, giao diện đăng ký sẽ hiện ra

 • Bước 2: Hệ thống liên kết với Cổng dịch vụ công Quốc gia Tạo tài khoản (Theo file  hướng dẫn cuối trang)

b,Đăng nhập vào hệ thống

 • Bước 1: Khi đã có tài khoản được xác thực trên hệ thống, người dùng bấm vào Đăng nhập Công Dân  ở góc trên bên phải màn hình, giao diện trang đăng nhập sẽ hiện ra. Giao diện này đăng nhập thông qua cổng Dịch vụ Công Quốc Gia

 • Bước 2: Người dùng chọn đúng Loại Tài khoản muốn sử dụng để Đăng nhập Thông qua Cổng dịch vụ Công Quốc Gia

c,Quản lý thông tin cá nhân

 • Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, người dùng vào mục Hồ sơ cá nhân ở góc trên bên phải

 • Tại đây Hệ thống sẽ đồng bộ Thông tin của người dùng từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia
 • Quản lý, theo dõi quá trình giải quyết những hồ sơ mình đăng ký, gửi tới cho cơ quan chức năng qua trang dịch vụ công trực tuyến.
 • Khi hồ sơ có kết quả xử lý công dân bấm vào cột Thao tác để xem chi tiết kết quả của hồ sơ đã gửi.

2.Tạo và gửi hồ sơ trực tuyến

 • Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
 • Bước 2: Trên menu chính chọn tab Nộp hồ sơ trực tuyến

 • Bước 3: Chọn đơn vị và thủ tục đăng ký và Tìm Kiếm 

 • Bước 4: Người dùng điền đầy đủ thông tin vào form Tiếp nhận hồ sơ và tạo thành phần hồ sơ, đính kèm các tệp tin cần thiết vào hồ sơ tại Tab Thông tin hồ sơ.

 • Bước 5: Người dùng bấm vào nút Lưu lại để lưu hồ sơ vừa đăng ký hoặc gửi đi , hồ sơ được nằm trong mục Hồ sơ cá nhân ở góc bên trên bên phải màn hình
 • Bước 6: Tại đây hệ thống sẽ mặc định đưa đến trang Hồ sơ chưa gửi, tại đây ta có thể sửa lại hồ sơ vừa thao tác hoặc Gửi cho các cơ quan quản lý thủ tục

 

Tải về:

Ngày cập nhật : 01/12/2023

1.Tra cứu theo thủ tục hành chính

 • Giao diện của cổng  được thiết kế nhằm mục đích tra cứu thủ tục theo lĩnh vực một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Trước hết người dùng vào tab Thủ tục hành chính

 • Sau đó lựa chọn các đơn vị sở ngành có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính mình quan tâm.

 

 • Muốn xem chi tiết một thủ tục nào người dùng bấm chuột vào thủ tục đó, thông tin chi tiết về thủ tục sẽ được hiển thị như hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục, hướng dẫn đăng ký trực tuyến (đối với dịch vụ công trực tuyến), hồ sơ mẫu, tài liệu đính kèm,…

 • Trường hợp thủ tục cần xem thuộc các lĩnh vực của quận huyện và xã phường thì có thể chọn trực tiếp lĩnh vực cần xem mà không phải thông qua bước chọn sở ban ngành.

2.Tìm kiếm theo từ khóa

 • Ngoài việc tra cứu dưới dạng phân cấp lĩnh vực, hệ thống còn cung cấp hình thức tìm kiếm thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến theo từ khóa. Người dùng có thể tìm kiếm theo từ khóa ở trang Chi tiết thủ tục

 

Tải về:

Top