Đến tháng 6 UBND phường Hòa Hiệp Nam đã giải quyết
99,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:44 13/06/2024)