Đến tháng 6 UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã giải quyết
98,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
03:05:51 13/06/2024)