Đến tháng 3 UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã giải quyết
93,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:38 25/03/2023)