Đến tháng 6 UBND xã Xuân Thọ 2 đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:31 13/06/2024)