Đến tháng 12 UBND phường Hòa Hiệp Trung đã giải quyết
89,7%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:31:45 08/12/2023)