Đến tháng 6 UBND Thị xã Sông Cầu đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
01:32:44 13/06/2024)