Đến tháng 5 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã giải quyết
99,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
10:28:32 19/05/2024)