Đến tháng 6 UBND TP Tuy Hòa đã giải quyết
99,52%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 14/06/2024)