Đến tháng 3 UBND TP Tuy Hòa đã giải quyết
99,20%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00:00:00 04/03/2024)