• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 858/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/05/2020
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Nội Vụ
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Yên
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Tải về
Top