• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 496/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2020
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Yên
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tải về
Top