• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 884/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2020
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Yên
Trích yếu V/v Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-tiền lương, Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động –TBXH tỉnh Phú Yên về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Tải về
Top