• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 497/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2020
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Huyện
Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Yên
Trích yếu V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về
Top