• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Thông tin chi tiết văn bản
Số ký hiệu 601 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2020
Loại văn bản Quyết định TTHC Cấp Tỉnh
Lĩnh vực Y Tế
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Phú Yên
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y tế dự phòng và môi trường và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Yên
Tải về
Top