• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Có 120 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực di sản văn hóa 1.001822.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
2 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực di sản văn hóa 1.002003.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực di sản văn hóa 2.001641.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Lĩnh vực di sản văn hóa 1.001106.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Lĩnh vực di sản văn hóa 1.001123.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Lĩnh vực thể dục thể thao 1.003441.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
7 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000983.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
8 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001704.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
9 Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001671.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao 1.002396.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000842.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
12 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000883.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000644.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & snooker Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000863.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao 1.001801.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000560.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển Lĩnh vực thể dục thể thao 1.001213.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000830.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thể thao đối với môn Karate Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000904.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000544.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Lĩnh vực thể dục thể thao 1.002445.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
22 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Lĩnh vực thể dục thể thao 1.001782.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
23 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000518.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000920.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000847.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân sư rồng Lĩnh vực thể dục thể thao 2.002188.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000485.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Taekwondo Lĩnh vực thể dục thể thao 1.001195.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
29 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000814.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
30 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Lĩnh vực thể dục thể thao 1.005163.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
31 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000501.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
32 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Lĩnh vực di sản văn hóa 1.003838.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
33 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Lĩnh vực di sản văn hóa 1.003793.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
34 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Lĩnh vực di sản văn hóa 1.003646.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
35 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Lĩnh vực di sản văn hóa 2.001613.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
36 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Lĩnh vực di sản văn hóa 1.003835.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
37 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Lĩnh vực di sản văn hóa 2.001591.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
38 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Lĩnh vực di sản văn hóa 1.003738.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
39 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Lĩnh vực di sản văn hóa 2.001631.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
40 Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001755.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
41 Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001738.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
42 Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001778.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
43 Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001809.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
44 Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 1.003784.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
45 Giám định văn hóa phẩm xuất khấu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 1.003743.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
46 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.004666.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
47 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.001008.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
48 Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.004645.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
49 Cấp giấy phép phân loại phim Lĩnh vực điện ảnh 1.011454.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
50 Thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Lĩnh vực thư viện 1.008895.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
51 Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lĩnh vực Lữ hành 2.001628.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
52 Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lĩnh vực Lữ hành 2.001616.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
53 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lĩnh vực Lữ hành 2.001622.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
54 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lĩnh vực Lữ hành 2.001611.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
55 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lĩnh vực Lữ hành 1.004623.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
56 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Lĩnh vực Lữ hành 2.001589.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
57 Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Lĩnh vực Lữ hành 1.003742.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
58 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lĩnh vực Lữ hành 1.001837.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
59 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Lĩnh vực Lữ hành 1.001440.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
60 Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lĩnh vực Lữ hành 1.004605.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
61 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lĩnh vực Lữ hành 1.003717.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
62 Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Lĩnh vực Lữ hành 1.003240.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
63 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Lĩnh vực Lữ hành 1.003275.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
64 Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lĩnh vực Lữ hành 1.005161.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
65 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lĩnh vực Lữ hành 1.003002.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
66 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lĩnh vực Lữ hành 1.001432.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
67 Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lĩnh vực Lữ hành 1.004614.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
68 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác 1.004551.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
69 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác 1.004503.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
70 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác 1.001455.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
71 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác 1.004580.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
72 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác 1.004572.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
73 Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch* Lĩnh vực dịch vụ du lịch khác 1.004594.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
74 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.004639.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
75 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.004662.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
76 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Lĩnh vực di sản văn hóa 1.003901.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
77 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối vơi môn Yoga Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000953.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
78 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000936.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
79 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải trí Lĩnh vực thể dục thể thao 1.005357.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
80 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.003676.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
81 Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.003654.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
82 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao 1.001056.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
83 Công nhận khu du lịch cấp tỉnh Lĩnh vực Lữ hành 1.003490.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
84 Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Lĩnh vực thể dục thể thao 1.002022.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
85 Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Lĩnh vực thể dục thể thao 1.002013.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
86 Cấp Giấp phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001229.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
87 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001211.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
88 Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001191.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
89 Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001182.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
90 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001147.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
91 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Lĩnh vực thể dục thể thao 1.001500.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
92 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Lĩnh vực thể dục thể thao 1.005162.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
93 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Lĩnh vực thể dục thể thao 1.001517.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
94 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Lĩnh vực thể dục thể thao 1.001527.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
95 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.000922.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
96 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Lĩnh vực thư viện 1.008896.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
97 Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam Lĩnh vực thư viện 1.008897.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
98 Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 1.009397.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
99 Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp toàn quốc và quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 1.009398.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
100 Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 1.009399.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
101 Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn 1.009403.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
102 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 1.001376.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
103 Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 1.001108.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
104 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 1.001032.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
105 Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 1.000971.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
106 Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 1.000871.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
107 Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng 1.000564.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
108 Cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Hợp tác quốc tế 1.006412.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
109 Cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Hợp tác quốc tế 1.001082.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
110 Gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Hợp tác quốc tế 1.001091.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
111 Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình 1.012080.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
112 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình 1.012081.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
113 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Lĩnh vực gia đình 1.012082.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
114 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Lĩnh vực thể dục thể thao 1.000594.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
115 Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm 1.001833.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
116 Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Lĩnh vực văn hóa cơ sở 1.004650.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
117 Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 2.001496.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
118 Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Lĩnh vực Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 1.003560.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
119 Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lĩnh vực Lữ hành 1.004628.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
120 Công nhận điểm du lịch Lĩnh vực Lữ hành 1.004528.000.00.00.H45 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Top