• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Công an tỉnh

Có 98 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
2 Cấp lại Giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
3 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT Lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an tỉnh
4 Đăng ký mẫu con dấu mới Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
5 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT Lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an tỉnh
6 Đăng ký thêm con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
7 Đăng ký lại mẫu con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
8 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT Lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT Công an tỉnh
9 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp Giấy miễn thị thực Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
10 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân Công an tỉnh
11 Đổi thẻ Căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân Công an tỉnh
12 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân Công an tỉnh
13 Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân Công an tỉnh
14 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân. Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
15 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30/4/1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
16 Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7/1954 đến 30/4/ Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
17 Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
18 Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
19 Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
20 Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
21 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
22 Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
23 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
24 Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
25 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
26 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
27 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
28 Đăng ký xe tạm thời Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
29 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
30 Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
31 Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo Công an tỉnh
32 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
33 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
34 Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
35 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
36 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
37 Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an tỉnh Lĩnh vực tổ chức cán bộ Công an tỉnh
38 Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân Lĩnh vực tổ chức cán bộ Công an tỉnh
39 Tuyển lao động hợp đồng trong Công an tỉnh Lĩnh vực tổ chức cán bộ Công an tỉnh
40 Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
41 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
42 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
43 Cấp giấy phép trang bị vũ khí thô sơ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
44 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
45 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
46 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
47 Cấp giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
48 Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
49 Cấp giấy phép trang bị Công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
50 Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
51 Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
52 Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
53 Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
54 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
55 Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
56 Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
57 Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
58 Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
59 Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
60 Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
61 Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
62 Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
63 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí thể thao Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
64 Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
65 Cấp lại Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
66 Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh Lĩnh vực tổ chức cán bộ Công an tỉnh
67 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
68 Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
69 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
70 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
71 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
72 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
73 Nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
74 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
75 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
76 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
77 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
78 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
79 Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
80 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
81 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
82 Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
83 Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
84 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
85 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy Lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh
86 Đăng ký sang tên, di chuyển xe thực hiện tại Công an cấp tỉnh Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
87 Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Lĩnh vực chính sách Công an tỉnh
88 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
89 Đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu Công an tỉnh
90 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
91 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
92 Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt Lĩnh vực Quản lý giao thông Công an tỉnh
93 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
94 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư nước ngoài Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Công an tỉnh
95 Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh thực hiện tại Công an cấp tỉnh Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
96 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu t ư kinh doanh có điều kiện thực hiện tại Công an cấp xã Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
97 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thực hiện tại Công an cấp xã Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
98 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thực hiện tại Công an cấp xã Lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Công an tỉnh
Top