• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã - Lĩnh vực Xuất nhập cảnh

Có 2 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Mã TTHC quốc gia Đơn vị cung cấp
1 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam tại Công an cấp xã Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Cấp xã
2 Trình báo mất hộ chiếu phổ thông Lĩnh vực Xuất nhập cảnh Cấp xã
Top