• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên.

Cách thức thực hiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

- Hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí, Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. 21. ĐƠN XIN HỌP BÁO NƯỚC NGOÀI.docx
Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Thông tin và Truyền thông

Dịch vụ công toàn trình

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại Phú Yên nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc liên hệ đến Bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (Số 10 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) ít nhất 02 ngày (24giờ) làm việc trước khi tiến hành họp báo.

Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì công chức ký phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tiến hành thẩm tra và trình UBND tỉnh xem xét có văn bản chấp thuận.

Bước 4: Trả kết quả trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://dichvucong.phuyen.gov.vn hoặc liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

 

- Đơn đề nghị (theo mẫu);

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

- Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.

- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ.

- Luật Báo chí

- Thông tư 04/2014/TT-BTTTT, ngày 19/3/2024 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam 

Top