• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
Cho phép họp báo (trong nước)
Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên (phòng Thông tin – Báo chí –Xuất bản).

- Cơ quan phối hợp thuwcj hieenj TTHC (nếu có): Không

Cách thức thực hiện

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa 

- Hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://congdichvucong.phuyen.gov.vn

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân

Thời hạn giải quyết

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.

- Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời trong thời gian chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

Phí, Lệ phí

Không có

Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
Kết quả thực hiện

Văn bản chấp thuận

STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Thông tin và Truyền thông

Dịch vụ công toàn trình

Bước 1:  Đối với họp báo trong nước: Tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông

- Đối với cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở trên địa bàn tỉnh Phú Yên khi họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự thì thông báo bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.

- Đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài họp báo ở tỉnh Phú Yên thì đăng ký bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (Số 10 Trần Phú, Phường 7, tp. Tuy Hòa, Phú Yên) chậm nhất trước 48 giờ.

Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn xử lý.

- Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ hướng dẫn để người nộp hoàn thiện.

Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm tra, việc thẩm tra và có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc họp báo.

Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả;

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).

- Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo ghi rõ:

+ Địa điểm họp báo

+ Thời gian họp báo

+ Nội dung họp báo

+ Người chủ trì họp báo.

 - Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo nhưng phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí

- Không vi phạm các quy định tại Điều 9 Luật Báo chí.

- Phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ trước khi họp báo (đối với tổ chức, cá nhân ở trong nước).

- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ (đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài).

- Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016

Top