• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên (phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản). - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không - Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: không
Cách thức thực hiện - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 206A Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP. Tuy Hòa  - Hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Phú Yên tại địa chỉ:http://congdichvucong.phuyen.gov.vn
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Sở Thông tin và Truyền thông nhận được hồ sơ hợp lệ(Trong đó: Sở Thông tin và Truyền thông 01 ngày, UBND tỉnh xử lý 08 ngày, chuyển bộ phận trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông 01 ngày).
Phí, Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. 01. trƯNG BÀY TRANH ẢNH VÀ CÁC HÌNH THỨC THÔNG TIN KHÁC.docx
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
STT Tên đơn vị Mức độ
1 Sở Thông tin và Truyền thông

Dịch vụ công toàn trình

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại tỉnh Phú Yên có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ qua qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên (số 10 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) Bước 2: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn xử lý. - Nếu hồ sơ thiếu hoặc chưa hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên tiến hành thẩm tra, việc thẩm tra trình UBND tỉnh xem xét có văn bản chấp thuận. Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên. - Nộp giấy biên nhận; - Nhận kết quả; - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17giờ (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, tết).
+ Đơn đề nghị (theo mẫu) + Nội dung thông tin, tranh,ảnh sự kiến trưng bày
Không
- Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016 - Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Top