Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

Sở Y tế

Địa chỉ: 04 Tố Hữu, phường 9,TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0257.3812.121 Chi tiết

Fax: 02573823667

Email:

Đường dây nóng:

Người liên hệ: Trần Đặng Nhủ