Dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

   • Đăng nhập
   • Đăng ký
   • Quên mật khẩu
Lĩnh vực

UBND Huyện Tây Hoà

Địa chỉ: TT Phú Thứ, Huyện Tây Hòa, Phú Yên

Số điện thoại: 0257.3578022 (Số điện thoại CN Văn phòng Đăng ký đất đai huyện: 0257.3578.653) Chi tiết

Fax:

Email: tayhoa@phuyen.gov.vn

Đường dây nóng:

Người liên hệ:

Danh sách thủ tục UBND Huyện Tây Hoà
260 thủ tục!
 1. 1 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 2. 2 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

 3. 3 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

 4. 4 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

 5. 5 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 6. 6 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

 7. 7 Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

 8. 8 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 9. 9 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

 10. 10 Tách thửa hoặc hợp thửa đất

 11. 1 2 3 4 5  ...