• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ :Số 2A, Điện Biên Phủ, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :05257.3812.112 - 0257.3812.113
Email :skhdt@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top