• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
UBND thị xã Đông Hoà
Địa chỉ :Thị trấn Hoà Vinh, Đông Hoà, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3531755 - 0257.3532 409 (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Hòa)
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top