• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
UBND TP Tuy Hòa
Địa chỉ :02 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :02573811157
Email :tuyhoa@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top