• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Y tế
Địa chỉ :04 Tố Hữu, phường 9,TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3812.121
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top