• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Nội vụ
Địa chỉ :206 A Trần Hưng Đạo, Tp Tuy hòa, tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3812.107
Email :sonoivu@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top