• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Tư pháp
Địa chỉ :68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :02573812108 hoặc 02573841941
Email :sotuphap@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top