• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ :02 Tố Hữu Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :(0257) 3.812.114
Email :Sldtbxhphuyen@yahoo.com.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top