• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ :02 Tố Hữu Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :(0257) 3.812.114
Email :Sldtbxhphuyen@yahoo.com.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top