• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ :62 A Lê Duẫn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :057.3812.108 - 0257.3812.109
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top