• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
UBND Huyện Tuy An
Địa chỉ :314 Quốc Lộ 1, TT.Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3866.667
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top