• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ :206A Trần Hưng Đạo, phường 4, Tp Tuy Hoà tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :(0257) 3812.118
Email :Svhttdl@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top