• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN


Cấp xã
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ :206A Trần Hưng Đạo, phường 4, Tp Tuy Hoà tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :(0257) 3812.118
Email :Svhttdl@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top