• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
UBND Huyện Đồng Xuân
Địa chỉ :Kp Long Châu, Thị Trấn La Hai, Đồng Xuân, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3872963-0257.2203979
Email :
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top