• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ :56 Lê Duẩn, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3812.116
Email :dichvucong@phuyen.edu.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top