• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
UBND Huyện Tây Hoà
Địa chỉ :TT Phú Thứ, Huyện Tây Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3578022 (Số điện thoại CN Văn phòng Đăng ký đất đai huyện: 0257.3578.653)
Email :tayhoa@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top