• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ :Số 10 Trần Phú - P.7 - Thành Phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :0573. 843.171
Email :sotttt@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top