• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Xây dựng
Địa chỉ :02A Lý Tự Trọng, phường 7, Tp Tuy Hoà tỉnh Phú Yên.
Số điện thoại :0257-3812119
Email :sxd@phuyen.gov.vn
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top