• Đăng nhập CBQL
    • Đăng nhập Công dân
    • Đăng ký

Cấp xã
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ :Số 64 Lê Duẫn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3812.110 - 0257.3812.111
Email :sonongnghiepphuyen@gmail.com
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top