• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

  Gửi câu hỏi

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi gửi

Chú ý: Các mục có dấu (*) là phần bắt buộc phải nhập !
Họ tên *
 
Số điện thoại *
 
Email
Địa chỉ
Tiêu đề *
 
Nội dung *
 
Đơn vị nhận câu hỏi *
 
Mã xác nhận *
   

 
CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH PHÚ YÊN
Chỉ đạo thực hiện và cung cấp thông tin: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Phú Yên
Đơn vị quản trị: Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Phú Yên
 Địa chỉ: Số 10 - Trần Phú - Phường 7 -  TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Hotline: 0257.3843.206
Email: Congdichvucong@phuyen.gov.vn

5.295.658
0 người đang online
Top